Thursday, October 18, 2012

xerxes place

<smil><head><layout><root-layout width="320" height="240"/><region id="Image" left="0" top="0" width="320" height="180" fit="meet"/><region id="Text" left="0" top="180" width="320" height="60" fit="meet"/></layout></head><body><par dur="5000ms"><img src="100MEDIA_IMAG2580.jpg" region="Image"/><text src="text_0.txt" region="Text"/></par></body></smil>
Da var vi på plass i Tønsberg å venter på TFT! Renoise i bakgrunnen, så det er gode ting.

No comments:

Post a Comment