Thursday, March 11, 2010

Eg gidd'ikkje ein drit, eg e Tyste men eg gidde ikkje åpna ei flaske sprit!

No comments:

Post a Comment